Dit is de  website van Wandel Sport Vereniging Y.M.C.A. Doetinchem.

Aktueel

Na alles nog eens te hebben overwogen en besproken, gaan we proberen om een doorstart met onze vereniging te maken. Maar zoals bekend is, hebben (wandel) verenigingen het zwaar. Er is sprake van vergrijzing, vrijwilligers- en kadertekort. Toch willen we nog een poging wagen om onze vereniging weer bergopwaarts te krijgen. Hulp is daarbij van harte welkom!

Bestuur w.s.v. Y.M.C.A.