Onze vereniging

Wandel Sport Vereniging Y.M.C.A. (Young Men’s Christian Association) is op 15 mei 1963 te Doetinchem opgericht.

Zij is ontstaan uit een wandelgroep die onderdeel was van de grootste oecumenisch-christelijke jongeren organisatie, de Y.M.C.A.

De Y.M.C.A. is een wereldwijde organisatie waarbij iedereen welkom is, ongeacht afkomst, achtergrond of levensovertuiging.

Deze jongeren organisatie organiseerde, in samenwerking met de plaatselijke afdeling van het C.J.V.

(Chr. Jongeren Vereniging), in de jaren 50 en 60 diverse activiteiten voor de jeugd, waaronder dus wandel-activiteiten. Uiteindelijk nam de belangstelling voor de andere activiteiten af waardoor de oprichters van onze vereniging besloten om in 1963 zelfstandig verder te gaan.

In de beginjaren ging het vooral om het wandelen zelf, men ging naar wandeltochten toe en pas na een aantal jaren is men wandeltochten gaan organiseren.

En niet zonder succes: onze Snertwandeltocht, onze Achterhoekwandeltocht en onze Dörkumse Naozomertocht zijn bij een groot aantal wandelaars bekend en worden goed bezocht. Helaas hebben we door een vrijwilligerstekort moeten besluiten om voorlopig geen tochten meer te organiseren. 

Deze wandeltochten worden georganiseerd onder auspiciën van de wandelbond KWBN, voorheen KNBLO-NL.

Leden van onze vereniging hebben in voorgaande jaren deel genomen aan de diverse vierdaagses.

In 1976 voor het eerst met een grote groep jeugd aan de Jeugdvierdaagse in Ede.

Hierna was de volgende stap gauw gezet; deelnemen met een groepje leden aan de vierdaagse van Apeldoorn. Ook de combinatie (kamperen + vierdaagse lopen) was binnen de vereniging een groot

succes en daarna kon het niet uitblijven: individueel werd er deelgenomen aan de vierdaagse van Nijmegen.

En nog steeds doen de leden van onze vereniging mee aan diverse vierdaagses. Aan het rijtje zijn inmiddels toegevoegd de vierdaagse van Odoorn, Barchem, Berg en Terblijt en Doetinchem.

Met onze leden gaan we gemiddeld naar zo’n 30 wandeltochten van andere wandelsportorganisaties.

Dit wandelprogramma wordt op onze jaarlijkse ledenvergadering in januari door leden en bestuur gezamenlijk vastgesteld.